Algemene voorwaarden

1. Algemeen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en cursussen die spetteryoga verzorgd.

2. Gegevens:
Alle gegevens die u via de site aan spetteryoga verstrekt zijn uitsluitend bestemd voor spetteryoga en zullen niet aan derden doorgegeven worden.

3. Aanmelden:
U kunt via de mail of telefonisch aanmelden. Een week voor aanvang krijgt u een mail met alle informatie op een rij.

4. Tarieven:
De tarieven zijn terug te vinden op de site. Daar staat de correcte en meest actuele informatie t.o.v. folders/posters e.d.

5. Betaling:
Na de aanmelding ontvangt u per mail de gegevens wat betreft het betalen van het lesgeld. De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 1 week voorafgaand aan de eerste les is voldaan.

6. Afmelden bij afwezigheid:
Als uw kind een les niet aanwezig kan zijn laat dit dan tijdig weten. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Indien uw kind voor een langere periode niet kan deelnemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht.

7. Verhindering Spetteryoga:
Mocht door overmacht aan de kant van spetteryoga de cursus niet door kunnen gaan, dan is spetteryoga  gerechtigd de lessen te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de cursus geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.

8. Aantal deelnemers:
Het minimale aantal deelnemers is 3.

9. Aansprakelijkheid:
Spetteryoga is niet aansprakelijk voor:
-het zoekraken van kleding en-of andere eigendommen
-enige schade, diefstal, of lichamelijk letsel die veroorzaakt is, of verband houdt met deelname aan een cursus van Spetteryoga.

10. Geldigheid:
Spetteryoga behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en tussentijds aan te passen.